REFERENCJE – Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego otrzymała od Burmistrza Dzielnicy Ursus referencje, za wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości wykonania kotłowni gazowej wraz z określeniem szacunkowych kosztów. Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego serdecznie dziękuje za współpracę.