Szpital Kliniczny – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – sierpień 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Magazynu Centralnego oraz pomieszczeń do przechowywania wyrobów medycznych.

Dokumentacja obejmowała branże:

  • budowlaną, sanitarną i elektryczną