UM Warszawa Praga Północ – projekt budowlano-wykonawczy – październik 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Północ projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy adaptacji obiektów zabytkowych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkolnymi w budynku Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczyło realizowanej inwestycji dotyczącej robót zewnętrznych, których zakres obejmował: wykonanie zabudowy patio, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przez wybudowanie dźwigu osobowego na terenie patio i pochylni przez wejściem do widny budynku.