UM Warszawa Dzielnica Wola – dokumentacja projektowa – 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy wykonała dokumentacje:

  • projektowo-kosztorysową na wykonanie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 236 w Warszawie
  • projektowo-kosztorysową na adaptację pomieszczenia na zmywalnie w budynku Przedszkola nr 133 w Warszawie