Wojskowe Centrum Krwiodawstwa – projekt koncepcyjny – grudzień 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie projekt koncepcyjny i ekspertyzę techniczną dotyczącą zmiany przeznaczenia pomieszczeń w budynku Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek”.

Projekt koncepcyjny obejmował:

  • wizję lokalną na obiekcie,
  • badanie organoleptyczne,
  • wykonanie inwentaryzacji budowlanej,
  • stworzenie ogólnego projektu koncepcyjnego,
  • analiza parametrów konstrukcyjnych, sanitarnych oraz elektrycznych zgodnie z planem koncepcyjnym,
  • ogólne przedmiary prac podstawowych i dodatkowych oraz oszacowanie ich kosztów,
  • wykonanie dokumentacji w formie opisowej, graficznej i fotograficznej,
  • wnioski i zalecenia końcowe.