Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – dok. projektowa – 2014

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wykonała dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na obiekty z funkcją szkoleniowo-konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości w Warszawie, Białymstoku i Gdańsku.