TORONTO 2020 – Międzynarodowe Uniwersyteckie Forum Naukowe.

W dniu 27.05.2020 w Toronto odbyło się międzynarodowe forum naukowe pt. SCIENCE, EDUCATION, PRACTICE. Forum zostało przeprowadzone w trybie online. W forum wzięli udział przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Przewodniczący Rady Naukowej CRB Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA oraz dr inż. arch. Adam Baryłka.