Zaproszenie na otwarcie wystawy ….

W Warszawskim Domu Technika NOT otwarto wystawę „Ziemia Święta w 22 obrazach”. Na otwarciu wystawy uczestniczył nasz przedstawiciel kolega Adam Baryłka.  22 akwarele przedstawiające Jerozolimę, Nazaret, Jaffę i inne tereny, po których stąpał Jezus składają się na wystawę „Ziemia Święta w 22 obrazach”. Autorami prac są malarze Aleksandra i Józef Zyzak. Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Jerzy Rożek podkreślił związek wystawy z liturgicznym okresem przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. – Ziemia Święta wiąże się z całym okresem chrześcijaństwa, a w szczególności z czasem Wielkiego Postu – powiedział Jerzy Rożek, prezes WDT NOT. Kard. Kazimierz Nycz, otwierając wystawę zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 30 lat „bardzo wzrosła” liczba rodaków pielgrzymujących do Ziemi Świętej, którzy „mają także obraz Ziemi Świętej z własnej autopsji”. Wystawa mieści się w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5. Organizatorzy planują udostępnić ją także szerszej publiczności.

Czytaj więcej

Uroczystość pożegnania z mundurem Pana płk dr inż. Romana OSTROWSKIEGO

W dniu 2 lutego 2018 roku, kolega Adam Baryłka, został zaproszony przez Pana płk dr inż. Romana Ostrowskiego ( Kierownika Zespołu Laserów, Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ) na uroczystość pożegnania z mundurem. Uroczystość odbyła się w Klubokawiarni Wojskowej Akademii Technicznej. Życzymy Panu dr inż. Romanowi Ostrowskiemu, wszystkiego najlepszego na nowej cywilnej drodze życia i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Czytaj więcej

Targi BUDMA 2018

W dniach 30.01 – 02.02.2018 odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018. W targach wzięli udział przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Podczas targów zostały nawiązane liczne kontakty z wystawcami. Szczegółowy program targów dostępny na stronie internetowej http://www.budma.pl/pl/program_wydarzen/

Czytaj więcej

Porozumienie z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Miło jest nam poinformować, że w dniu 15 grudnia 2017 została zawarta umowa współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie – Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki reprezentowanym przez  Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Pana prof nadzw. dr hab. Adama RADOMYSKIEGO a Firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Pana dr inż. Adama BARYŁKĘ. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie zasad określonych w decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. MON poz. 157).

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zamierzają podejmować wspólne działania w celu:

 • pozyskiwania społecznej akceptacji dla działań związanych z wzmacnianiem systemu bezpieczeństwa narodowego;
 • upowszechniania działalności publicystycznej, naukowej na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, logistyki i transportu;
 • kształtowania pozytywnego wizerunku i promocji osiągnięć WBNiL, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i CRB;
 • wymiany i poszerzania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, procesów logistycznych i transportu;
 • zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej oraz prawnej obywateli oraz edukacji proobronnej polskiego społeczeństwa;
 • upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć WBNiL i WSOSP oraz CRB.

 

Czytaj więcej

Spotkanie wigilijne 2017 Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

W dniu 15.12.2017 w restauracji Awangarda odbyło się spotkanie wigilijne dla Pracowników i Współpracowników Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych  NOT – Pani Ewa Mankiewicz – Cudny,
 • Dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej Pan płk. prof. nzw. dr hab. Szyman Mitkow,
 • Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Pan prof. nzw. dr hab. Adam Radomyski,
 • Prodziekan ds. naukowych Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej Pan  prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki,
 • Przedstawiciel Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki, Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni Pan kom por. dr inż. Artur Cywiński,
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego Instytutu Techniki Budowlanej Pan prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz,
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego czasopisma IBOA Pan prof nzw. dr hab inż. Andrzej Papliński,
 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Pan Jerzy Gumiński,
 • Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Pan Jerzy Rożek,
 • Redaktorzy naczelni czasopism naukowo technicznych Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pani prof nzw. dr hab. Justyna Lipińska oraz Pan dr inż. Jerzy Obolewicz,
 • Pan Mecenas Zbigniew Tetkowski,
 • Dyrektor biura Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Pani Małgorzata Czarnecka oraz wielu innych znakomitych gości.

Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia dla osób współpracujących z firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Kolega dr inż. Adam Baryłka na zbliżające się Święta złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze oraz życzył, żeby kolejny rok był czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeń.

 

Czytaj więcej

Relacja z II Międzynarodowej Konferencji n-t pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

W dniach 16 – 17 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Organizatorem konferencji był Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Konferencję poprowadził (przewodniczący komitetu organizacyjnego) wiceprezes ds. naukowych Oddziału Warszawskiego SIMP dr inż. Adam Baryłka. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej.

W konferencji uczestniczyło ok 250 osób reprezentujących najważniejsze jednostki naukowe techniczne w kraju i za granicą oraz liczni przedstawiciele służb  mundurowych (policja, wojsko, służby więzienne, straż graniczna) zainteresowane problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. W konferencji uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza oraz doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier Paweł Rochala.

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i przedstawienie praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, stosowane metody projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych uwzględniające wymagania bezpieczeństwa; kierunki rozwoju technologii bezpiecznych obiektów antropogenicznych; metody technicznej diagnostyki takich obiektów stosowane w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, zagadnienia bezpieczeństwa w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji, a także ekonomiczne aspekty inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Adres gratulacyjny do uczestników i organizatorów Konferencji skierowali m.in. Wicepremier – Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, JM Rektor Wyższej Szkoły w Łomży – prof. Roman Engler, Rektor Uniwersytetu Technologicznego w Brześciu prof. S. Semioniuk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Białostockiej prof. Michał Bołtryk, Dyrektor Generalny Global Compact Poland  Pan  Kamil Wyszkowski oraz  Dyrektor ds. komunikacji Grupy Lotos S.A. Pani Anna Lutek.

Więcej o konferencji na stronie: www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl

Czytaj więcej

Patronat czasopism Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo Techniczną w Brześciu

Redakcja Czasopism Naukowo Technicznych Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego na zaproszenie Władz Brzeskiego Technicznego Uniwersytetu (Białoruś)  sprawowała Patronat Medialny nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo – Techniczną pt. Aktualne problemy badawcze materiałów technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym. Podczas konferencji obecni byli przedstawiciele redakcji między innymi redaktor naczelny Modern Engineering Pan dr inż. Jerzy Obolewicz oraz redaktor naczelny Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Pan dr inż. Adam Baryłka. Podczas wystąpień inauguracyjnych przedstawiciele redakcji złożyli na ręce Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Siarheia Semianiuka list z gratulacjami i podziękowaniami dla organizatorów konferencji. Przed rozpoczęciem pierwszej sesji  naukowej redaktor naczelny Jerzy Obolewicz w kilkuminutowym wystąpieniu przedstawił działalność redakcji oraz możliwości współpracy w zakresie publikacji artykułów naukowych w naszych czasopismach. Na konferencję zostało zgłoszonych kilkadziesiąt referatów naukowych, które zostaną opublikowane w formie artykułów na łamach naszych czasopism.

Organizatorom konferencji składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie i życzymy samych sukcesów w kolejnych edycjach konferencji.

Czytaj więcej