Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie – zaproszenie

Miło nam poinformować, że JM Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Pani prof. dr hab. Iwona Przychocka wraz z Senatem przekazała oficjalne zaproszenie dla naszego Dyrektora Generalnego Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pana dr inż. arch. Adama Baryłki do uczestnictwa w Inauguracji roku akademickiego 2020/2021.

 

Czytaj więcej

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Politechniki Warszawskiej – zaproszenie.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rektor Politechniki Warszawskiej  JM. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wraz z Radą Uczelni oraz Senatem przekazał oficjalne zaproszenie dla Dyrektora Generalnego Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pana dr inż. arch. Adama Baryłki do uczestnictwa w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej

Porozumienie w sprawie wydawania czasopisma RZECZOZNAWCA z Wojskową Akademią Techniczną – podpisane.

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 31.08.2020 roku  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego reprezentowana przez JM Rektora Komendanta Pana gen. bryg. prof. dr hab inż. Tadeusza Szczurka podpisała umowę z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego reprezentowanego przez Pana Dyrektora Generalnego dr inż. arch. Adama Baryłkę o wydawaniu przez WAT naszego czasopisma „RZECZOZNAWCA”. Czasopismo będzie prowadzone przez pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Na funkcję redaktora naczelnego czasopisma został powołany Pan dr inż. Leopold Kruszka, funkcję sekretarza redakcji pełnić będzie Pani mgr inż. Małgorzata Adamczewska. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej