UM Warszawa Dzielnica Bemowo – dokumentacja rozbiórkowa – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dokumentację rozbiórkową budynków położonych na Forcie Bema oraz przy ul. Sobczaka w postaci: 1. Projektu rozbiórki niezbędnej do wydania decyzji na rozbiórkę, kosztorysów rozbiórki i przedmiaru robót 2. Inwentaryzacji drzew i krzewów niezbędnych do uzyskania decyzji na wycinkę.

Czytaj więcej

WM „OAZA” – nadzór inwestorski – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. prowadziła na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej „OAZA” –  nadzór inwestorki nad wszelkimi robotami budowlanymi, drogowymi, sanitarnymi i elektrycznymi dla obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 15.

Czytaj więcej

NOSTEG-S – dokumentacja projektowa – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała przy współpracy z firmą NOSTEG-S jako podwykonawca, dokumentację projektową budowlano-wykonawczą oraz kosztorysową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w projekcie Osiedle SŁONECZNE w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego.

Czytaj więcej